A NIGHT CALLED TECHNO PRESENTS KEN ISHII, KEN ISHII,
BARCELONA, FRI 21. JULY, 2017
Ken ishii official pic main b w  sq
FRIDAY
21

A Night Called Techno con inmenso placer y honor presenta a :
Ken Ishii