TAURUS CONNECTION FESTIVAL 2020, PURIO,
VIALFRÈ_PIANEZZE, THU 07. MAY, 2020