112 UPCOMING GIGS
DECEMBER '17
FRIDAY
15
SATURDAY
16
Gans Oder Kranich @ Docks, Prinzenbar Docks, Hamburg, Germany
Showtime: 23:45
SATURDAY
16
SATURDAY
16
Psynachten 3.0 HH (Major7 & X-noiZe & Seven Monkeys), Plaza Event Center, Hamburg, Germany
Showtime: 23:45
SATURDAY
16
Kollektiv #000 + Tanz dich Hai, MS Stubnitz, Hamburg, Germany
TUESDAY
19
WEDNESDAY
20
Charley's Girl ALL NIGHT LONG, Pooca, Hamburg, Germany
WEDNESDAY
27
Pooca Weihnachtsfeier w/ DirrtyDishes, AKVA, Pooca, Hamburg, Germany
WEDNESDAY
27
FRIDAY
29
FRIDAY
29
b2b with Andre Kronert, PAL, Hamburg, Germany
FRIDAY
29
Private Docks Party , Prinzenbar, Hamburg, Germany
FRIDAY
29
SATURDAY
30
SUNDAY
31
SUNDAY
31
Silvester Rave , Docks, Hamburg, Germany
SUNDAY
31
SUNDAY
31
136 Grad NYE, TBA, Hamburg, Germany
Showtime: 23:30
JANUARY '18
MONDAY
1
New Years Day Afterhour @ TBA, TBA, Hamburg, Germany
Showtime: 08:00
TUESDAY
2
FRIDAY
5
SATURDAY
6
SATURDAY
6
SATURDAY
6
136 Grad @ Moondoo Basement, 136° / Moondoo Basement, Hamburg, Germany
Showtime: 23:45
SATURDAY
6
FRIDAY
12
Enchant Audio & Friends @ Baalsaal, Baalsaal, Hamburg, Germany
Showtime: 23:45