ANASTASIA KRISTENSEN, KAUNAS, FRI 09. NOVEMBER, 2018