KäGELBANAN, JOEL MULL, STOCKHOLM , SAT 11. NOVEMBER, 2017