THOMAS URV, OSLO, FRI 19. MAY, 2017
Dj_thomas_urv_photo_by_jeanette_gulliksen_800px