THOMAS URV, LYSEBOTN, SAT 03. SEPTEMBER, 2016
Dj_thomas_urv_photo_by_jeanette_gulliksen_800px