THOMAS URV, OSLO, FRI 27. MAY, 2016
Dj_thomas_urv_photo_by_jeanette_gulliksen_800px