BEN KLOCK, THOMAS URV, STAVANGER, FRI 13. MAY, 2016
Dj_thomas_urv_photo_by_jeanette_gulliksen_800px