THOMAS URV, SKJERJEHAMN, SAT 30. JULY, 2016
Dj_thomas_urv_photo_by_jeanette_gulliksen_800px