THOMAS URV, SKJERJEHAMN, THU 28. JULY, 2016
Dj_thomas_urv_photo_by_jeanette_gulliksen_800px