THOMAS URV, BERGEN, SAT 07. NOVEMBER, 2015
Dj_thomas_urv_photo_by_jeanette_gulliksen_800px