THOMAS URV, OSLO, THU 22. OCTOBER, 2015
Dj_thomas_urv_photo_by_jeanette_gulliksen_800px