THOMAS URV, STAVANGER, SAT 16. MAY, 2015
Dj_thomas_urv_photo_by_jeanette_gulliksen_800px