MARY YUZOVSKAYA, NEW YORK, SAT 31. AUGUST, 2019
Mary_102014_077
SATURDAY
31