STREZZKIDZ WEMAKESTREZZ'S UPCOMING GIGS
Strezzlogo
SEPTEMBER '14
SATURDAY
20
Chemnitz Tanzt Zahni vs Schrempf LIVE!, SAX CLUBZONE, Chemnitz, Germany
Showtime: 01:30
SATURDAY
20
SATURDAY
20
SATURDAY
20

KomaCasper vs Extaso

SATURDAY
20

KomaCasper vs Extaso

SATURDAY
20
SATURDAY
27

Nogge vs KomaCasper vs Extaso

OCTOBER '14
THURSDAY
2
THURSDAY
2
THURSDAY
2
THURSDAY
2
THURSDAY
2
SATURDAY
11
SATURDAY
25
THURSDAY
30

2 sets:
- Nogge -live-
- Von House aus Nogge

NOVEMBER '14
SATURDAY
1

Komacasper vs. Butze Effekt

THURSDAY
6
8 YEARS DRUCKBOX !!!!!!!!!!, Druckbox, Leipzig , Germany
SATURDAY
15

Booking von mir

playtime 00:00-01:30

Bitte beachten

DECEMBER '14
SATURDAY
6
SATURDAY
6
JANUARY '15
SATURDAY
10

Nogge Vs KomaCasper

JUNE '15
JULY '15