STREZZKIDZ WEMAKESTREZZ'S UPCOMING GIGS
Strezzlogo
APRIL '15
THURSDAY
30

Zahni vs. Ill Patron & Kannadiss

THURSDAY
30
MAY '15
SATURDAY
2
FRIDAY
8
KomaCasper B-Day Part SAX Clubzone, SAX, Nordhausen, Germany
THURSDAY
14

Extaso vs. KlacKxXx

FRIDAY
15
Showtime: 00:00
FRIDAY
15
SATURDAY
23
Sputnik Spring Break Festival (Stockkuchen Tent), Halbinsel, Pouch, Germany

Extaso vs. Jacktekkniels

FRIDAY
29
FRIDAY
29
KomaCasper B-Day Part ll, D9, Alsleben, Germany
FRIDAY
29
SATURDAY
30
JUNE '15
FRIDAY
5
SATURDAY
6
SATURDAY
20
FRIDAY
26
FRIDAY
26
JULY '15
FRIDAY
3
SATURDAY
11
SATURDAY
11
SATURDAY
18
AUGUST '15
FRIDAY
14

Nogge vs. Extaso

FRIDAY
14

Nogge vs. Extaso

SATURDAY
15

Extaso vs. Torett

SATURDAY
22
SEPTEMBER '15
FRIDAY
4
FRIDAY
18
OCTOBER '15
FRIDAY
2
SATURDAY
3
Key NeoTac`s B-Day , TBA, Kassel , Germany
DECEMBER '15
SATURDAY
5