STREZZKIDZ WEMAKESTREZZ'S UPCOMING GIGS
Strezzlogo
MAY '15
FRIDAY
29
Komacasper BDay, D9, Alsleben, Germany
Showtime: 02:00
FRIDAY
29
KomaCasper B-Day Part ll, D9, Alsleben, Germany
Showtime: 00:30 http://on.fb.me/1OmDRoM
SATURDAY
30

Zahni vs. Schrempf

SATURDAY
30
SATURDAY
30
JUNE '15
FRIDAY
5
SATURDAY
6
SATURDAY
20
FRIDAY
26
FRIDAY
26
JULY '15
FRIDAY
3
SATURDAY
11
SATURDAY
11
SATURDAY
18
AUGUST '15
FRIDAY
14

Nogge vs. Extaso

FRIDAY
14

Nogge vs. Extaso

SATURDAY
15

Extaso vs. Torett

SATURDAY
22
SEPTEMBER '15
FRIDAY
4
FRIDAY
18
SATURDAY
26
OCTOBER '15
FRIDAY
2
SATURDAY
3
Key NeoTac`s B-Day , TBA, Kassel , Germany
DECEMBER '15
SATURDAY
5