STREZZKIDZ WEMAKESTREZZ'S UPCOMING GIGS
Strezzlogo
FEBRUARY '15
FRIDAY
27
FRIDAY
27
Nogge, Borderline B-Day Bash, Sax , Nordhausen, Germany
Showtime: 23:30
FRIDAY
27
SATURDAY
28
Showtime: 01:30
SATURDAY
28

Nogge vs. Borderline

SATURDAY
28
SATURDAY
28
SATURDAY
28
SATURDAY
28
SATURDAY
28

Nogge vs. Borderline

MARCH '15
SATURDAY
7
SATURDAY
14
SATURDAY
14
we like it hard pres. we don't give a fuck , Panoptikum , Cassel, Germany
SATURDAY
14
we like it hard pres. mission possible , Panoptikum, Kassel, Germany
SATURDAY
14
we like it hard pres. mission possible, Panoptikum, Kassel, Germany
FRIDAY
20
SATURDAY
21
SATURDAY
21
APRIL '15
FRIDAY
3
Fox B-Day/kein Geburtstagskuchen, Druckbox, Leipzig , Germany
SATURDAY
18

Du & Icke aka KomaCasper vs Torett

THURSDAY
30
MAY '15
THURSDAY
14

Extaso vs. KlacKxXx

FRIDAY
15
Showtime: 00:00
JUNE '15
SATURDAY
13
we like it hard pres.big and dirty , Panoptikum, Kassel, Germany
SATURDAY
13
SATURDAY
13
SATURDAY
20
JULY '15
SATURDAY
18
AUGUST '15
FRIDAY
14

Nogge vs. Extaso

FRIDAY
14

Nogge vs. Extaso

SATURDAY
15

Extaso vs. Torett

SATURDAY
22
SEPTEMBER '15
OCTOBER '15
SATURDAY
3
Key NeoTac`s B-Day , TBA, Kassel , Germany
DECEMBER '15
SATURDAY
5